Ang payat mo na iha lunukin mo tamod ko para magkalaman ka