Ano to Libre na Naman sa Pagpasok kay Kepyas ni De Sami