Dahan Dahan Pinasok para di Magising ang Natutulog na Pinsan

Leave a Reply

Your email address will not be published.