Dinala ang Kliyente sa Hotel after ng Tattoo Session