Fren ko na tsiks away sila ng asawa niya kaya nagpajorpaks sa akin

Leave a Reply

Your email address will not be published.