Kita sa mga Mata ng Chinitang ito na Gusto niyang Binuburatsa siya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *