Kuya wag po ang sigaw ni yaya habang sinisibak ni tatay ang katulong