Lumang paniniwala na ang stick to one dahil maging mga babae ngayon konti na lang ang loyal

Leave a Reply

Your email address will not be published.