Lupaypay si kabet matapos ko siya putukan sa loob ng kiki niya