Nilalaro ang Tinggil Habang siya ay Nakapatong sa Akin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *