Pag nagtali yan ng buhok sign na gusto niya ng chupa