Pt 2 Mahal may tao sa bahay kaya dito muna tayo sa bakuran namin