Stephanie, Cara, Ayanna at Lara – Sa Harap nang Salamin