Video ni ate ang kanilang iyotan para siguradong makapagbigay ng sustento kung siya ay mabuntis